voor Vitaliteit, Gezondheid en Balans

Vivid Touch disclaimer

De informatie op deze website wordt door Vivid Touch met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. De informatie op deze website is informatief van aard en kan niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.
Vivid Touch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie.